GURE ENPRESAREN AURKEZPENA

Laguntzagure helburu bikoitzeko enpresa da. Alde batetik, mendekotasun gradu bat daukaten pertsona heldu edota erretiratuen beharrak asetu; eta beste alde batetik, immigranteak lagundu, lan bat eskainiko diegu, gizarteratu dadila. Adineko pertsonen beharrak asetzeko hainbat zerbitzu eskainiko ditugu. Eskainiko ditugun zerbitzuak bi motatan zatitu daitezke. Alde batetik, oinarrizko zerbitzuak eskaintzen ditugu (garbitasuna eta higienea, medikazio kontrola eta konpainia), eta bestetik gehitu ahal diren hautazko zerbitzuak (etxeko lanak edo garbiketa eta ariketa fisikoa).  

Garrantzitsua da enpresaren balio soziala nabarmentzea. Immigranteen saila oso hurbil tratatuko dugu, kanpotik datozen pertsonak lagundu nahi ditugu, gehienak hona datozenean ez baitituzte ez ikasketik, ez lanik, batzuetan ez dute ezta gure hizkuntza kontrolatzen. Horregatik egingo dugun lehenengo gauza immigrante hauei prestakuntza bat eskaintzea izango da, bakoitzak behar duenaren arabera (hizkuntza oso txarto kontrolatzen duenari, hizkuntza klaseak, adibidez).